Кога најдобриот другар ќе те убие во Minecraft

Не е поразот она што боли, туку предавството од оној за кого ти би се жртвувал.