Кога на 50 години ќе сфатиш дека животот е краток и дека еднаш се живее

Госпоѓо, мислам дека ви е доста алкохол за денес.