Кога на Балканот ќе донесат јапонски автомат со картички, кои се заменуваат за награди

Со колку картички се освојуваше Ајфон?