Кога на децата од маалото ќе им пуштиш гангстерска музика

Им ја погоди песната и ги разигра сите :). Позитив на денот!