Кога на камиончето ќе си вградиш авионски мотор, можеш секој ден да си јадеш печени кокошки

Само треба некој од другарите да застане едно стотина метри поназад и да ја лови кокошката :).