Кога на професионалните велосипедисти ќе им пукне филмот

Избор смешни ситуации од велосипедски трки.