Кога наместо обично милениче чуваш мала лисица

Интересно е што однесувањето на лисицата во улога на домашно милениче е многу слично на кучињата.