Кога напорно си работиш, но работата никако да тргне

Сепак човекот е упорен и си продолжува.