Кога наставникот ќе му рече на ученикот напиши ми ја таблицата со 9

Денешните деца знаат финти од интернет :).