Кога не можеш сам да скокнеш во базен тука се другарите

Ова се вика разладување со стил.