Кога немаш здравствено осигурување може да се лечиш и вака

Жената си го реши проблемот со еден потег.