Кога немате отворач за пиво, а девојка ви редовно вежба

Девојката најде елегантно решение на проблемот :).