Кога од 0-100 km/h ќе качите за 2,5 секунди и некој ќе направи да изгледате бавно

Брзото возење може да се погледне од повеќе аспекти.