Кога песната ќе те погоди во срце, сѐ се руши, буквално

Лошото е што не се саботираше само себе…