Кога постарата сестра не ти дава да се дружиш со неа

Ова беше прилично злобно и прилично брутално.