Кога работите во тим и секој дава сѐ од себе, нема невозможни работи

Како што вели онаа нашата, „Во дружбата е силата“.