Кога сам ќе решиш да си го поправиш бришачот, затоа што автомеханичарот сака да те одере

Важно работи, а дали врши работа, тоа е друго прашање.