Кога се работи со мозок, ништо не е тешко!

Некој купува виљушкари за да го сработи ова што азиските работници го прават со раце, со паметно користење на гравитацијата.