Кога се расправаш со полициските специјалци преку оградата

Човекот си ја бараше правдата, знаејќи дека оградата е висока и нема премин во близина.