Кога шефот ќе соопшти дека платата ќе доцни уште една недела

Несреќи се случуваат, а секое совпаѓање е “случајно”.