Кога шефот не е на работа, градежните работници покажуваат колкави лудаци се!

Си нашле адреналинска забава екстремно опасна по живот.