Кога си ја познаваш жената, не мора ни да се караш со неа, таа сама се ќе направи

Типот има план и стратегија за делување преку неделување :).