Кога си ја сончаш тангата крај базен, нема што да се изненадуваш од реакциите на комшиите

Егото на девојката отиде до облаци, што веројатно ѝ било и целта штом така се рекламира крај базенот.