Кога си со бесно теренско возило, лежечките полицајци не ти можат ништо!

Го вклучил турбото и шиба напред!