Кога синот на коментаторот ќе даде гол

Потешко е кога станува збор за свое дете, но се прави со полно срце.