Кога сите околу тебе губат време на забава, а ти имаш јасна цел во животот

Целта му е да се навежба за да може да си фати женска па и тој да прави вака 🙂.