Кога странци ќе се обидат да поминат улица во Индија

Индиецот помина без мака, затоа што не му е прв пат, а за странците е малку потешко.