Кога те мрзи да се качуваш, но прецизноста не ти е најјака страна

Среќа не бил да пазари табла јајца…