Кога тебе многу ти се шета, а жената се влечка

3… 2… 1… Трчај!