Кога твојот матичен стоматолог ќе ти го дресира кучето

Ако сам не мисли како да си обезбеди работа, кој друг ќе мисли за него :).