Кога твоето куче не може баш да се пофали со својата интелигенција

Џони, не се возбудувај многу, опасен си по своето здравје!