Кога уметникот со сенки има прилично расипана фантазија

Романтичната љубовна приказна малку забега и помина во друг жанр на филмови.