Кога вистински сакаш да победиш нема сила што ќе те запре

Не се гледа вакво нешто секој ден во фудбалот.