Кога живееш сама повеќе години, ти текнуваат финти како да правиш некои работи, како на пример да си го намачкаш грбот да не изгориш

За тетката нема недостапно место на грбот, иако нема кој да ѝ помогне со мачкањето крем за сончање.