Кога знаеш да скокаш „ласта“, а не знаеш да пливаш

Решението е едноставно, чекаш да дојде некој поголем бран и покажуваш што умееш.