Кои жени одат во рајот, а кои во пеколот? (виц)

100 жени на вратата на пеколот и Ѓаволот вели:
– Да влезат тие, кои цел живот си ги малтретирале мажите!
Влегуваат 99.
– Доведете ја и глувата!