Кои животни се паметни, а кои убави? (виц)

Царот лав ги постројува животните:
– Паметните на лево, убавите на десно.
Жабата се јавува:
– Е јас сега што, да се расчепатам ли?