Кој е похрабар: Фармерот или гладниот лав кој му влегол во шталата за да вечера телешко

Лавот е гладен и убива за да се прехрани, но не сфаќа дека со тоа му го зема лебот од устата на фармерот, што ги става двајцата во иста позиција.