Кој е убиецот? Само лице со висок коефициент на интелигенција може да ја реши оваа загатка

Полицијата уапсила тројца осомничени во случајот за убиство! Роберт, Смит и Џо. Полицијата знае дека само еден од нив ја кажува вистината. Роберт и Џо ја негираат својата вина. Смит вели дека убиецот е Роберт.

Прашање: Кој е убиецот?

Пред да го видите одговорот подоле, обидете се сами да ја решите оваа загатка!

Според условите на загатката само еден од нив ја кажува вистината. Ако убиецот е Роберт, тогаш Смит и Џо ја кажуваат вистината, а тоа се двајца. Доколку убиецот е Џо тогаш значи дека вистината ја кажува само Роберт. На овој начин условот е исполнет.

Убиецот е Џо!