Кој ја може оваа вежба?

Вежбата е и за бицепс и за трицепс и за гради и за грб?! Можете ли да ја изведете?