Кој не носи маска, ќе седи надвор од кафичот

Кога упорноста ти е јака страна и ќе ја поминеш точката после која е глупо да се повлекуваш.