Кој од нив е мајката, а која ќерката?

Можете ли да ја пронајдете мајката на секоја од следните 14 фотографии?