Кој останал во Македонија? (виц на своја сметка)

– Од сите мои школски, само Мартин остана во Македонија.
– Браво, е тоа е патриот! Што работи, со што се занимава?
– Во затвор е…