Кој прв заспие, лошо му се пишува… по лицето… со пенкало

Со вакви пријатели, кому му требаат непријатели?