Кој сака да почувствува море, сонце и песок?

Има само еден мал проблем, треба да ги почувствувате сите овие работи во исто време.