Кој вели дека Хитлер не знаел да се забавува

Можеби бил луд, но не и досаден.