Која е најчестата професија во Македонија? (виц)

Прашале некој Македонец:
– Каде работите?
– Никаде…
– А што правите во животот?
– Ништо…
– Чудна професија имате.
– Така е, ама конкуренцијата е жестока.