Која е разликата меѓу машки и женски фудбал?

Одговорот на прашањето може да ве изненади!