Која е разликата меѓу шефовите и лидерите?

Дали вие на работа имате шеф или лидер?