Која жена не би посакала да има вакво мажиште по дома?

Во денешно време нема веќе машки и женски работи, туку кој за што го бива.